langol.pl » Ogólne » Ogólne » w celu [zrobienia czegoś]

W celu [zrobienia czegoś] po angielsku

w celu [zrobienia czegoś]: in order to [do sth] Szukaj w Google
a także:
- for the purpose of [doing sth]
- with a view to [doing sth]

"in order to [do sth]" to także:

- żeby [coś zrobić]

Inne:

Ze słowem "order":

zamówienie order
wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
na zlecenie i rachunek [kogoś] by order and for account of [sb]

Ze słowem "celu":

[robić coś] w celu [uzyskania czegoś] [do sth] with the purpose of [achieving sth]
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes

Ze słowem "zrobienia":

dać podstawy do zrobienia [czegoś] warrant [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
wzywać [kogoś] do [zrobienia czegoś] call on [sb] to [do sth]
odmówic [zrobienia czegoś] decline to [do sth]
sygnał do [zrobienia czegoś] cue to [do sth]
  Langol.pl