langol.pl » Świat » Miasto » wóz strażacki

Wóz strażacki po angielsku

wóz strażacki: fire engine Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "fire":

gaśnica fire extinguisher
hydrant fire hydrant
podpalić budynek set fire to the house
podpalić dom set fire to the house
podpalić [coś] set fire to [sth]
  Langol.pl