langol.pl » Ogólne » Ogólne » używać [czegoś] z rozwagą

Używać [czegoś] z rozwagą po angielsku

używać [czegoś] z rozwagą: use [sth] judiciously Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "use":

użytkownik user
skład warehouse
magazyn warehouse
nieużywany disused
porzucony disused
wywołać panikę cause panic
potęga ekonomiczna powerhouse
izba rozrachunkowa clearing house
przeprowadzać wizyty domowe make house calls
wizyta domowa house call
być zwolennikiem [czegoś] espouse [sth]
popierać [coś] espouse [sth]
dom house
pawilon house
podstęp ruse
rozważne wykorzystywanie zasobów judicious use of resources
użyteczna taktyka useful ploy
mylić [coś] z [czymś] confuse [sth] with [sth]
namierzyć prawdziwe przyczyny [czegoś] pinpoint root causes of [sth]
domek z kart house of cards
  Langol.pl