langol.pl » Biznes » Rolnictwo » użytki rolne

Użytki rolne po angielsku

użytki rolne: agricultural area Szukaj w Google

Inne:

działalność rolnicza agricultural activities
usługi rolnicze agricultural services

Ze słowem "agricultural":

handel produktami rolnymi trade in agricultural products
powierzchnia użytków rolnych agricultural area in use
spis rolny agricultural census
rolniczy kurs przeliczeniowy agricultural conversion rate
spółdzielnia rolnicza agricultural cooperative
kredyty dla rolnictwa agricultural credits
obszar upraw agricultural crop land
opłaty rolne agricultural duties
ekonomika rolnictwa agricultural economics
edukacja rolnicza agricultural education
zatrudnienie w rolnictwie agricultural employment
produkty rolno-spożywcze agricultural food products
gospodarstwo rolne agricultural holding
dochody rolnicze agricultural income
infrastruktura rolnicza agricultural infrastructure
środki do produkcji rolnej agricultural inputs
grunty rolne agricultural land
pożyczka rolna agricultural loan
rynek rolny agricultural market
produkcja rolna agricultural output
działka rolna agricultural parcel
ludność rolnicza agricultural population
producent rolny agricultural producer
wydajność produkcji rolnej agricultural productivity
sektor rolny agricultural sector
statystyka rolna agricultural statistics
subsydia rolnicze agricultural subsidies
dotacje dla rolnictwa agricultural subsidies
ciągnik rolniczy agricultural tractor
gospodarstwo rolne agricultural undertaking
wartość dodana w rolnictwie agricultural value added
wspólna polityka rolna common agricultural policy

Ze słowem "rolne":

gospodarstwo rolne farm
budżet gospodarstwa rolnego farm budget
przedsiębiorstwo rolne farm business
bank kredytu rolnego farm loan bank
prowadzenie gospodarstwa rolnego farm management
modernizacja gospodarstwa rolnego farm modernization
model gospodarki rolnej farming model
system gospodarki rolnej farming system
  Langol.pl