langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » uzyskiwać z rudy

Uzyskiwać z rudy po angielsku

uzyskiwać z rudy: extract from ore Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "extract":

wydobywczy extractive
przemysł wydobywczy extracting industry

Ze słowem "from":

wydobyć się z recesji emerge from a recession
wyjść z [czegoś] emerge from [sth]
dochodzić do siebie po [czymś] recover from [sth]
ożywiać się po [czymś] recover from [sth]
poprawiać się po [czymś] recover from [sth]

Ze słowem "ore":

leśnictwo forestry
zagraniczny foreign
rynki zagraniczne foreign markets
  Langol.pl