langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » uzyskać patent na [coś]

Uzyskać patent na [coś] po angielsku

uzyskać patent na [coś]: take out a patent for [sth] Szukaj w Google

"take out a patent for [sth]" to także:

- opatentować [coś]

Inne:

Ze słowem "take":

złożyć przysięgę take an oath
przybrać zapobiegawcze stanowisko w [robieniu czegoś] take a proactive stance in [doing sth]

Ze słowem "out":

polubownie out of court
bez udziału sądu out of court
rozstrzygnąć spór polubownie settle the difference out of court
rozstrzygnięcie polubowne settlement out of court
wyeliminować konkurencję run competitors out of business
wyłudzić od [kogoś] pieniądze cheat [sb/him] out of [sb's/his] money

Ze słowem "patent":

patent patent
opatentować patent
urząd patentowy patent office
złożyć wniosek patentowy na [coś] apply for a patent on [sth]
wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie patent pending
  Langol.pl