langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » uzyskać korzyść bez ponoszenia kosztów

Uzyskać korzyść bez ponoszenia kosztów po angielsku

uzyskać korzyść bez ponoszenia kosztów: obtain benefit for no cost Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "obtain":

uzyskać korzyść obtain benefit

Ze słowem "cost":

centrum kosztów cost centre (GB)
centrum kosztów cost center (US)
księgowy do spraw kosztów cost accountant

Ze słowem "bez":

bezpośredni hands-on
członek zarządu bez kompetencji wykonawczych non-executive director
w beznadziei in the doldrums
naruszenie zasad bezpieczeństwa safety violations
ratować [coś] przed niebezpieczeństwem save [sth] from danger
  Langol.pl