langol.pl » Biznes » Bankowość » uzyskać dostęp do konta

Uzyskać dostęp do konta po angielsku

uzyskać dostęp do konta: gain access to an account Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "gain":

dokumenty za zapłatę documents against payment
dokumenty za akcept documents against acceptance
gotówka za dokumenty cash against documents
gotówka w zamian za dokumenty cash against documents

Ze słowem "account":

konto bankowe account
rachunek bankowy account
posiadacz konta account holder
właściciel rachunku bankowego account holder
rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
rachunek bieżący current account
konto bieżące current account
rachunek wspólny joint account
konto wspólne joint account
wyciąg z konta statement of account
zestawienie operacji na rachunku statement of account
rachunek bieżący checking account
obciążać [czymś] konto debit [sth] to an account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
zablokować rachunek stop an account
rachunek bieżący checking account
obciążać rachunek charge an account
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "konta":

stan konta w wysokości [x] dolarów balance of [x] dollars
wyciąg z konta bank statement
przekroczenie limitu konta overdraft
przekraczać stan konta overdraw
przekroczyć stan konta o [x] be overdrawn by [x]
  Langol.pl