langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » utrzymywać współpracę z [kimś]

Utrzymywać współpracę z [kimś] po angielsku

utrzymywać współpracę z [kimś]: maintain cooperation with [sb] Szukaj w Google

Inne:

nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
współpraca collaboration
  Langol.pl