langol.pl » Biznes » Handel » utrzymywać ceny na niskim poziomie

Utrzymywać ceny na niskim poziomie po angielsku

utrzymywać ceny na niskim poziomie: keep prices down Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "keep":

śledzić [coś] keep abreast of [sth]
nadążać za [czymś] keep abreast of [sth]
dotrzymywać terminu keep to a deadline
przestrzegać terminu keep to a deadline
kierownik sklepu shopkeeper
właściciel sklepu storekeeper

Ze słowem "prices":

gwałtowny spadek cen slump in prices
ceny stałe steady prices
obniżka cen cut in prices
redukcja cen cut in prices
obniżka cen lowering of prices
obniżać ceny lower prices
ceny rynkowe market prices
podnosić ceny raise prices

Ze słowem "down":

zawęzić [jakąś grupę] do [mniejszej grupy z najlepszymi elementami] winnow [some group] down to [smaller group]
zawęzić grupę miliona opcji do garstki winnow the millions of options down to a handful
odrzucić turn down

Ze słowem "ceny":

narzucanie ceny minimalnej resale price maintenance
podawanie ceny quotation
  Langol.pl