langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » ustalić okoliczności sprawy

Ustalić okoliczności sprawy po angielsku

ustalić okoliczności sprawy: establish the facts of the case Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "establish":

ustalić [coś] establish [sth]

Ze słowem "facts":

poprzeć [coś] [faktami] substantiate [sth] with [facts]

Ze słowem "case":

odpowiednie [dla jakiegoś przypadku] postanowienia prawa applicable [for some case] provisions of law
przeprowadzić ślectwo w [jakiejś] sprawie investigate [some] case
złożyć apelację w [jakiejś] sprawie appeal [some] case
zarządzić śledztwo w [jakiejś sprawie] order an investigation of [some case]
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
główny podejrzany w [jakiejś sprawie] prime suspect in [some case]
główny podejrzany w tej sprawie the prime suspect in the case
  Langol.pl