langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » ustalić na pewnym poziomie

Ustalić na pewnym poziomie po angielsku

ustalić na pewnym poziomie: pitch at some level Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pitch":

żarliwy sprzedawca pitchman

Ze słowem "some":

przewiduje się że [jakiś wskaźnik] wzrośnie [x%] do [jakiejś daty] [some index] is projected to rise [x%] by [some date]
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
przyjąć [jakąś ideę] posit [some idea]
  Langol.pl