langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » uśrednianie ceny zakupu

Uśrednianie ceny zakupu po angielsku

uśrednianie ceny zakupu: pound cost averaging Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ceny":

strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
poniżej ceny nominalnej below par
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium

Ze słowem "zakupu":

kurs zakupu bid price
  Langol.pl