langol.pl » Biznes » Produkt » usługi naprawcze

Usługi naprawcze po angielsku

usługi naprawcze: product repair service Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "product":

wprowadzenie produktu introduction of a product
cykl życia produktu product cycle
długość cyklu produktu dla product cycle for
asortyment product range
asortyment składa się z product range covers
rodzina produktów product line
grupa produktów class of products
klasa produktów class of products
asortyment produktów product mix
oferta produktów product mix
słabo sprzedający się produkt non-moving product
oferta produktów product portfolio
asortyment produktów product portfolio
unowocześnić linię produktów revamp a product line
wiodący produkt top of the line product
produkt wiodący high-end product (GB)
doskonałej jakości [produkt] superb quality [product]
produkt wysokiej jakości high-quality product
produkt montowany na zlecenie assemble-to-order product
rejestr produktów [jakiegoś rodzaju] register of [some] products
ewidencja produkcji production records
rejestr produkcji production records
rozwój produktu product development
zespół produkcyjny production team
plik produkcyjny production file
przeprowadzać spotkanie przedprodukcyjne conduct pre-production meeting
przekazać plik produkcyjny do zespołu produkcyjnego handover production file to production team

Ze słowem "repair":

naprawiać repair

Ze słowem "service":

zrobić przegląd service
umowa serwisowa contract of service
umowa o świadczeniu usług contract of service
umowa serwisowa service contract
umowa o świadczeniu usług service contract
wsparcie posprzedażowe after sales support service
  Langol.pl