langol.pl » Biznes » Bankowość » usługi bankowe

Usługi bankowe po angielsku

usługi bankowe: banking services Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "banking":

elektroniczny system bankowy electronic banking
bankowość elektroniczna electronic banking
telebankowość telebanking
bankowość telefoniczna telebanking
bankowość domowa home banking
tajemnica bankowa banking secrecy
system bankowy banking system

Ze słowem "bankowe":

konto bankowe account
właściciel rachunku bankowego account holder
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
opłaty bankowe bank charges
okienko bankowe bank counter
podwyżska stopy bankowej bank rate rise
poręczenie bankowe bank suretyship
zlecenie przelewu bankowego bank transfer order
  Langol.pl