langol.pl » Biznes » Produkt » urządzenie elektyczne

Urządzenie elektyczne po angielsku

urządzenie elektyczne: electrical appliance Szukaj w Google

Inne:

artykuły elektryczne electrical goods
sprzęt elektryczny i elektroniczny brown goods (GB)
urządzenie appliance
lekkie urządzenie lightweight appliance
urządzenie device
sprzęt AGD white goods
  Langol.pl