langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » uregulowanie weksla

Uregulowanie weksla po angielsku

uregulowanie weksla: settlement of a bill Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "settlement":

dzień rozliczeniowy settlement date (US)
dzień rozrachunkowy settlement date (US)

Ze słowem "bill":

krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
weksle na okaziciela bearer bill
banknot bill
weksel zbywalny negotiable bill
  Langol.pl