langol.pl » Biznes » Handel » uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś]

Uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] po angielsku

uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś]: give [sb] a sales pitch on buying [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "give":

osunąć się give way
zawalić się give way

Ze słowem "sales":

wyniki sprzedaży sales figures
ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
warunki sprzedaży sales terms
sprzedawca salesman
spadek sprzedaży drop in sales
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
zwiększać sprzedaż increase sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
oferta handlowa sales proposal
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume

Ze słowem "pitch":

zachwalać [coś] pitch [sth]
promować [coś] pitch [sth]

Ze słowem "buying":

wprowadzić [kogoś] w nastrój zakupów put [sb] in a buying mood
skup owoców buying friuits in bulk
skup warzyw buying vegetables in bulk
  Langol.pl