langol.pl » Biznes » Handel » umowa przewiduje [coś]

Umowa przewiduje [coś] po angielsku

umowa przewiduje [coś]: contract stipulates [sth] Szukaj w Google

Inne:

negocjować kontrakt na [coś] negotiate a contract for [sth]

Ze słowem "contract":

umowa franczyzowa franchise contract
opłacalny kontrakt worthwhile contract
składać ofertę w sprawie [kontraktu] bid on [a contract]
zleceniobiorca contractor
kontrahent contractor
dostawca contractor
zdobyć kontrakt win a contract
przestrzegać umowy act in observance of a contract
umowa dostawy supply contract
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
umowa dostawy delivery contract
zawrzeć umowę na [coś] contract for [sth]
umowa agencyjna agency contract
umowa o przedstawicielstwo agency contract
umowa o wyłączności exclusive contract
umowa sprzedaży contract of sale

Ze słowem "umowa":

umowa business agreement
  Langol.pl