langol.pl » Biznes » Bankowość » umowa pożyczki

Umowa pożyczki po angielsku

umowa pożyczki: loan agreement Szukaj w Google

"loan agreement" to także:

- umowa kredytowa

Inne:

udzielać pożyczki loan out
kredyt indywidualny personal loan
pożyczać loan out
kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
pożyczka krótkoterminowa short-term loan

Ze słowem "loan":

wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan
  Langol.pl