langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » umowa o pracę

Umowa o pracę po angielsku

umowa o pracę: employment contract Szukaj w Google
a także:
- labor contract

Inne:

okres wypowiedzenia period of notice
widełki płacowe wage band
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
widełki płacowe salary range
okres próbny probationary period
umowa agreement
podpisać umowę o pracę sign an employment contract

Ze słowem "employment":

zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
pełne zatrudnienie full employment
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
biuro pośrednictwa pracy employment agency
biuro pośrednictwa pracy employment office
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment

Ze słowem "contract":

kontrakt contract
umowa contract
rozwiązanie umowy termination of contract
w ramach umowy under contract

Ze słowem "umowa":

umowa o zakazie strajku no-strike deal
umowa trójstronna tripartite agreement
  Langol.pl