langol.pl » Biznes » Bankowość » umowa kredytowa

Umowa kredytowa po angielsku

umowa kredytowa: loan agreement Szukaj w Google

"loan agreement" to także:

- umowa pożyczki

Inne:

Ze słowem "loan":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan

Ze słowem "kredytowa":

instytucja kredytowa finance house
karta kredytowa credit card
kredytowanie lending
linia kredytowa credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
  Langol.pl