langol.pl » Biznes » Handel » umowa franczyzowa

Umowa franczyzowa po angielsku

umowa franczyzowa: franchise contract Szukaj w Google

Inne:

umowa sprzedaży contract of sale

Ze słowem "franchise":

koncesja franchise
franczyza franchise
franczyzodawca franchiser
franczyzobiorca franchisee

Ze słowem "contract":

umowa przewiduje [coś] contract stipulates [sth]
opłacalny kontrakt worthwhile contract
negocjować kontrakt na [coś] negotiate a contract for [sth]
składać ofertę w sprawie [kontraktu] bid on [a contract]
zleceniobiorca contractor
kontrahent contractor
dostawca contractor
zdobyć kontrakt win a contract
przestrzegać umowy act in observance of a contract
umowa dostawy supply contract
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
umowa dostawy delivery contract
zawrzeć umowę na [coś] contract for [sth]
umowa agencyjna agency contract
umowa o przedstawicielstwo agency contract
umowa o wyłączności exclusive contract

Ze słowem "umowa":

umowa business agreement
  Langol.pl