langol.pl » Biznes » Handel » umowa agencyjna

Umowa agencyjna po angielsku

umowa agencyjna: agency contract Szukaj w Google

"agency contract" to także:

- umowa o przedstawicielstwo

Inne:

umowa business agreement
umowa contract
na własny rachunek on one's own account

Ze słowem "agency":

firma windykacyjna debt collection agency
agencja z prawem wyłączności sole agency

Ze słowem "contract":

umowa franczyzowa franchise contract
umowa przewiduje [coś] contract stipulates [sth]
opłacalny kontrakt worthwhile contract
negocjować kontrakt na [coś] negotiate a contract for [sth]
składać ofertę w sprawie [kontraktu] bid on [a contract]
zleceniobiorca contractor
kontrahent contractor
dostawca contractor
zdobyć kontrakt win a contract
przestrzegać umowy act in observance of a contract
umowa dostawy supply contract
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
umowa dostawy delivery contract
zawrzeć umowę na [coś] contract for [sth]
umowa o wyłączności exclusive contract
umowa sprzedaży contract of sale
  Langol.pl