langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » umażać dług

Umażać dług po angielsku

umażać dług: cancel a debt Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cancel":

umarzać cancel
anulować cancel
unieważniać cancel

Ze słowem "debt":

obsługa zadłużenia debt service
obsługa długu debt service
dług publiczny national debt
zadłużenie publiczne national debt
kryzys zadłużeniowy debt crisis
obsługiwać zadłużenie service a debt
  Langol.pl