langol.pl » Biznes » Rachunkowość » ulga przy zakupach

Ulga przy zakupach po angielsku

ulga przy zakupach: purchase allowance Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "allowance":

ulga przy sprzedaży sales allowance
ulga podatkowa tax allowance
ulga amortyzacyjna depreciation allowance
ulga amortyzacyjna capital allowance

Ze słowem "przy":

księga przychodzów i rozchodów journal
przychody minus wydatki revenues less expenses
premia przy emisji akcji share premium
przychód revenue
przychody ze sprzedaży sales revenue
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
przyznać appropriate
przynoszący zysk profitable
nie przynoszący zysku unprofitable
przyspieszony accelerated
amortyzacja przyspieszona accelerated depreciation
przychylna prognoza favorable forecast
przychody do otrzymania accrued revenue
przychody do otrzymania accrued income
przyspieszona amortyzacja accelerated depreciation
przychody przyszłych okresów deferred revenue
dochody przyszłych okresów deferred income
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
przychody i wydatki revenues and expenses
przychody revenue
  Langol.pl