langol.pl » Biznes » Podatki » ulga podatkowa ze względu na hipotekę

Ulga podatkowa ze względu na hipotekę po angielsku

ulga podatkowa ze względu na hipotekę: mortgage relief Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "relief":

uprawniony do ulgi podatkowej entitled to tax relief
ulga relief
ulga podatkowa na dokształcenie training relief

Ze słowem "ulga":

ulga podatkowa tax credit
ulga podatkowa w wysokości do [x] procent tax rebate of up to [x] percent
ulga małżeńska married couple's allowance
ulga osobista na dzieci personal allowance for children
ulga z tytułu wieku age-related allowance
niewykorzystana ulga podatkowa unused tax credit

Ze słowem "podatkowa":

zwolniony z opodatkowania tax-exempt
nieopodatkowany tax-exempt
podlegający opodatkowaniu dutiable
podlegający opodatkowaniu taxable
podlegający opodatkowaniu chargeable
dochód podlegający opodatkowaniu taxable income
przed opodatkowaniem pre-tax
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
po opodatkowaniu after-tax
ustawa podatkowa tax bill
zwolniony od opodatkowania tax-free
nie podlegający opodatkowaniu non-taxable
podwójne opodatkowanie double taxation
baza podatkowa tax base
baza opodatkowania tax base
obliczyć podstawę opodatkowania work out a tax base
zachęta podatkowa tax incentive
deklaracja podatkowa tax return
obniżka podatkowa tax rebate
ordynacja podatkowa tax code
niższa stawka podatkowa lower rate of taxes
wyższa stawka podatkowa higher rate of taxes
osłona podatkowa tax shelter
tarcza podatkowa tax shelter
opodatkowanie bezpośrednie direct taxation
opodatkowanie pośrednie indirect taxation
podlegający opodatkowaniu VAT liable to VAT
opodatkowanie według zdolności płatniczej ability-to-pay taxation
opodatkowanie od świadczeń benefit taxation
deklaracja podatkowa tax declaration
deklaracja podatkowa tax return
  Langol.pl