langol.pl » Biznes » Podatki » ulga małżeńska

Ulga małżeńska po angielsku

ulga małżeńska: married couple's allowance Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "allowance":

odpisy amortyzacyjne depreciation allowances
odpis allowance
kwota wolna od podatku allowance
ryczałt podatkowy flat rate allowance
ulga osobista na dzieci personal allowance for children
ulga z tytułu wieku age-related allowance

Ze słowem "ulga":

ulga podatkowa tax credit
ulga relief
ulga podatkowa w wysokości do [x] procent tax rebate of up to [x] percent
ulga podatkowa na dokształcenie training relief
ulga podatkowa ze względu na hipotekę mortgage relief
niewykorzystana ulga podatkowa unused tax credit
  Langol.pl