langol.pl » Biznes » Rachunkowość » ulga amortyzacyjna

Ulga amortyzacyjna po angielsku

ulga amortyzacyjna: capital allowance Szukaj w Google
a także:
- depreciation allowance

Inne:

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods

Ze słowem "allowance":

ulga przy sprzedaży sales allowance
ulga przy zakupach purchase allowance
ulga podatkowa tax allowance
  Langol.pl