langol.pl » Biznes » Rachunkowość » ulga amortyzacyjna

Ulga amortyzacyjna po angielsku

ulga amortyzacyjna: depreciation allowance Szukaj w Google
a także:
- capital allowance

Inne:

Ze słowem "depreciation":

umorzenie depreciation
stawka umożenia rate of depreciation
zakumulowane umorzenie accumulated depreciations
amortyzacja prostoliniowa straight-line depreciation
amortyzacja przyspieszona accelerated depreciation
amortyzacja metodą malejącego salda declining-balance depreciation
amortyzacja malejącego salda declining-balance depreciation
przyspieszona amortyzacja accelerated depreciation
fundusz amortyzacyjny depreciation fund
amortyzacja depreciation
deprecjacja depreciation
obniżenie wartości depreciation

Ze słowem "allowance":

ulga przy sprzedaży sales allowance
ulga przy zakupach purchase allowance
ulga podatkowa tax allowance
  Langol.pl