langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » układ graficzny reklamy

Układ graficzny reklamy po angielsku

układ graficzny reklamy: layout Szukaj w Google

"layout" to także:

- układ
- rozkład
- grafika reklamy
- kompozycja
- układ graficzny
- opracowanie graficzne

Inne:

Ze słowem "graficzny":

demograficzny demographic

Ze słowem "reklamy":

człowiek od reklamy adman
tekst główny reklamy body copy
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
planista do spraw reklamy advertising planner
rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej storyboard
osoba zakupująca reklamy media buyer
skuteczność reklamy promotional effectiveness
nagranie reklamy advertisement recording
  Langol.pl