langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » układ cen na wykresie

Układ cen na wykresie po angielsku

układ cen na wykresie: array of prices on the chart Szukaj w Google

Inne:

analiza wykresów chartism

Ze słowem "prices":

rozpiętość cen spread of prices
ceny detaliczne retail prices
sztucznie niskie ceny artificially low prices

Ze słowem "chart":

wykres słupkowy bar chart
diagram słupkowy bar chart
wykres kołowy pie chart
diagram kołowy pie chart
każda część składowa tego wykresu kołowego each constituent part of this pie chart

Ze słowem "cen":

obniżanie cen price cutting
zmienić politykę cenową change pricing policy
wycenianie pricing
określanie cen pricing
najwyższa cena akceptowana price plateau
bardzo niska cena give-away price
cena promocyjna give-away price
najczęstrza cena mode price
roczna stopa oprocentowania annual percentage rate
roczna stopa oprocentowania APR
cena szybko spada price is falling fast
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
cena kartelowa cartel price
ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
cena referencyjna reference price
sklep w centrum handlowym shop in the shop
ocena rynku market evaluation
wielkie centrum handlowe z zaniżonymi cenami discount superstore
cena zachęcająca incentive price
cena z dopłatą premium price
konkurencyjność cen price competitiveness
limit cenowy price limit
pułap cenowy price limit
percepcja cen price perception
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
centrala zakupów purchase headquarters
scenariusz script
przemyślane ustalanie cen astute pricing
niszczycielska polityka cenowa predatory pricing
  Langol.pl