langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ugasić pożar

Ugasić pożar po angielsku

ugasić pożar: put out a fire Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "out":

wykupić [jakieś] ubezpieczenie take out [some] insurance
wypełnić formularz fill out a form
wystawiać polisę make out a policy

Ze słowem "fire":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
szkody na skutek pożaru losses due to fire
ubezpieczenie od pożaru fire insurance
być ubezpieczonym od pożaru be insured against fire
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
ubezpieczenie od ognia fire insurance
pożar fire
  Langol.pl