langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » udzielić pozwolenia na budowę

Udzielić pozwolenia na budowę po angielsku

udzielić pozwolenia na budowę: grant planning permission Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "grant":

dotacja grant
stypendium grant
grant grant
dotacja inwestycyjna investment grant
dotacja na wdrażanie nowych rozwiązań innovation grant

Ze słowem "planning":

przepisy związane z planowaniem przestrzennym planning regulations
pozwolenie na budowę planning permission

Ze słowem "permission":

pozwolenie na budowę zoning permission
  Langol.pl