langol.pl » Biznes » Bankowość » udzielać pożyczki

Udzielać pożyczki po angielsku

udzielać pożyczki: loan out Szukaj w Google

"loan out" to także:

- pożyczać

Inne:

umowa pożyczki loan agreement

Ze słowem "loan":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
umowa kredytowa loan agreement
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
kredyt pomostowy bridging loan
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan

Ze słowem "out":

bez prawa regresu without recourse
wystawić czek write out a cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
  Langol.pl