langol.pl » Biznes » Handel » udzielać odroczenia płatności

Udzielać odroczenia płatności po angielsku

udzielać odroczenia płatności: grant a delay of payment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "grant":

udzielać grant
przyznawać grant
przedłużyć [jakiś termin ostateczny] grant an extension of [some deadline]
udzielać rabatu grant a discount

Ze słowem "delay":

opóźnienie delay
zwłoka delay
opóźniona dostawa delayed delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
zwłoka w zapłacie delay of payment
dostawa opóźniona delayed delivery

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
do zapłaty due for payment
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
płatność payment
zapłata payment
dokonać płatności effect payment
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
warunki płatności terms of payment
okres płatności period of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
monit late payment notice
wezwanie do zapłaty late payment notice
ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
prolongata płatności extension of payment
wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl