langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » udział większościowy

Udział większościowy po angielsku

udział większościowy: controlling stake Szukaj w Google
a także:
- controlling interest
- majority interest

"controlling stake" to także:

- udział kontrolny

Inne:

Ze słowem "controlling":

udział kontrolny controlling interest

Ze słowem "stake":

[X procentowy] udział w [spółce Y] [X %] stake in [Y company]
udział w kapitale akcyjnym equity stake
  Langol.pl