langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » udział w rynku

Udział w rynku po angielsku

udział w rynku: market share Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "market":

spółdzielnia marketingowa marketing co-operative
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dział marketingu marketing department
wyróżniać [się] na rynku differentiate [oneself] in the market

Ze słowem "share":

akcjonariusz shareholder
udziałowiec shareholder
wspólnik shareholder
akcja share
udział share
walne zgromadzenie akcjonariuszy annual meeting of shareholders (US)
prowadzić zgromadzenie conduct the shareholders' meeting
lwia część lion's share
  Langol.pl