langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » udział w kapitale akcyjnym

Udział w kapitale akcyjnym po angielsku

udział w kapitale akcyjnym: equity stake Szukaj w Google

Inne:

[X procentowy] udział w [spółce Y] [X %] stake in [Y company]

Ze słowem "equity":

premia za ryzyko kapitału equity-risk premium

Ze słowem "stake":

udział większościowy controlling stake
udział kontrolny controlling stake
  Langol.pl