langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » udział kontrolny

Udział kontrolny po angielsku

udział kontrolny: controlling interest Szukaj w Google
a także:
- controlling stake

"controlling interest" to także:

- udział większościowy

Inne:

Ze słowem "controlling":

udział większościowy controlling stake

Ze słowem "interest":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest
  Langol.pl