langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » uczciwa konkurencja

Uczciwa konkurencja po angielsku

uczciwa konkurencja: fair trading Szukaj w Google
a także:
- fair competition

Inne:

Ze słowem "fair":

stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych using of unfair business practices
zestawienie majątkowe na temat [czegoś] statement of affairs regarding [sth]
nieuczciwy unfair
niesprawiedliwy unfair
zasady uczciwej konkurencji fair trading practices
nieuczciwa konkurencja unfair trading
nieuczciwa konkurencja unfair competition

Ze słowem "trading":

dobrowolny kodeks handlowy voluntary code of trading practices
strony umowy handlowej parties to a trading agreement
  Langol.pl