langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » ubrać coś w słowa

Ubrać coś w słowa po angielsku

ubrać coś w słowa: put [sth] into words Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "put":

łączyć rozmowę put through
producent sprzętu komputerowego computer hardware manufacturer
połączyć [kogoś] put [sb] through

Ze słowem "into":

nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
wejście [czegoś] w życie entry into force of [sth]
po wejściu [czegoś] w życie upon entry into force of [sth]
data wejścia [czegoś] w życie date of entry into force of [sth]

Ze słowem "words":

innymi słowy in other words
  Langol.pl