langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » ubiegać się o [jakieś stanowisko]

Ubiegać się o [jakieś stanowisko] po angielsku

ubiegać się o [jakieś stanowisko]: apply for [some job position] Szukaj w Google

"apply for [some job position]" to także:

- składać podanie o [jakieś stanowisko pracy]

Inne:

podanie o pracę job application
starać się o pracę apply for a job
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
nowe stanowiska pracy new job openings
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]

Ze słowem "some":

awansować na [jakieś stanowisko] be promoted to [some position]
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
wizyty [gdzieś] visits to [some place]
skuteczne narzędzie do [robienia czegoś] effective tool in [doing something]
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] oust [sb] from [some position or some place]
[jakiś produkt] ma roczną gwarancję [some product] has one-year warranty

Ze słowem "job":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
dzielenie etatu job-sharing
wyniki w pracy job performance
wyniki pracy job performance
coroczna ocena wyników pracy pracowników annual appraisal on the job performance of employees
zakres obowiązków job description
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
biuro pośrednictwa pracy job centre
predyspozycje do pracy [x] suitability for the [x] job
ochrona miejsc pracy saving jobs
praca na budowie job at a building site
zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
szkolenie poza pracą off-the-job training
zwolniony za picie w pracy redundant for drinking on the job
osoba bez pracy jobless person
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
stała praca permanent job
praca job
opis pracy job description
zakres czynności w pracy job description
ocena pracy job evaluation
rotacja na stanowiskach pracy job rotation
zadowolenie z pracy job satisfaction
bezpieczeństwo pracy job security
podział pracy job sharing
praca dodatkowa secondary job
stała praca steady job
szkolenie w miejscu pracy on the job training

Ze słowem "position":

stanowisko kierownicze managerial position
wyższe stanowisko kierownicze senior managerial position
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
wolne stanowisko pracy vacant position
zajmować [jakieś] stanowisko hold a position of [sth]

Ze słowem "stanowisko":

stanowisko title
zatrudnić na wolne stanowisko take on
zatrudnić na wolne stanowisko fill a vacancy
  Langol.pl