langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ubezpieczeniowa nota pokrycia

Ubezpieczeniowa nota pokrycia po angielsku

ubezpieczeniowa nota pokrycia: cover note Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cover":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
pokrycie cover
zakres ubezpieczenia cover
pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
obejmować [coś] ubezpieczeniem cover [sth]
nieubezpieczony uncovered
zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
pełne pokrycie full cover
rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego extended coverage
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks

Ze słowem "ubezpieczeniowa":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
składka ubezpieczeniowa premium
firma ubezpieczeniowa insurance company
giełda ubezpieczeniowa insurance exchange
progresywna składka ubezpieczeniowa step-rate premium insurance
składka ubezpieczeniowa insurance premium
polisa ubezpieczeniowa insurance policy
polityka ubezpieczeniowa insurance policy
premia ubezpieczeniowa wypłacana w ratach deferred premium
  Langol.pl