langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » tworzenie marki

Tworzenie marki po angielsku

tworzenie marki: branding Szukaj w Google

"branding" to także:

- budowanie marki

Inne:

Ze słowem "marki":

przywiązanie do marki brand loyalty
wspierać wiarygodność marki support the credibility of a brand name
wzmocnić lojalność marki strenghten brand loyalty
lojalność marki brand loyalty
świadomość marki brand awareness
budować [swoją] świadomość marki build [one's] brand awareness
wartość marki brand equity
rozszerzenie marki brand extension
lojalność wobec marki brand loyalty
pozycjonowanie marki brand positioning
preferencja marki brand preference
zasięg marki brand range
strategia marki brand strategy
wartość marki brand value
wizerunek marki brand image
wyroby własnej marki own brand products
  Langol.pl