langol.pl » Biznes » Bankowość » twarda waluta

Twarda waluta po angielsku

twarda waluta: hard currency Szukaj w Google

"hard currency" to także:

- waluta wymienialna
- stabilna waluta

Inne:

Ze słowem "hard":

twarda waluta hard currency
twarda waluta hard currency

Ze słowem "currency":

emitować walutę issue currency
waluta currency
środek płatniczy currency
słaba waluta soft currency
waluta niewymienialna soft currency
waluta niewymienialna weak currency
państwo posiadające walutę niewymienialną soft currency conuntry
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
waluta wymienialna convertible currency
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
waluta niestabilna soft currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl