langol.pl » Ogólne » Ogólne » trzymać [coś] w sekrecie

Trzymać [coś] w sekrecie po angielsku

trzymać [coś] w sekrecie: keep [sth] under wraps Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "under":

wedle [czyjegoś] rozkazu under [sb's] orders
być w toku be underway
trwać be underway
zacofany gospodarczo underdeveloped
kalesony long underwear
podstępne metody underhand methods
podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
podważyć undermine
podważyć zasadność undermine validity
podważyć wiarygodność undermine validity
wyczerpujące zrozumienie [czegoś] comprehensive understanding of [sth]
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract
opaść pod ciężarem [czegoś] sag under the weight of [sth]
  Langol.pl