langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » treść pisma

Treść pisma po angielsku

treść pisma: body Szukaj w Google

"body" to także:

- ciało

Inne:

treść listu body of the letter
początek pisma opening
zwrot powitania w nagłówku listu salutation

Ze słowem "body":

treść listu body of a letter
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]

Ze słowem "pisma":

zakończenie pisma closing
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
  Langol.pl