langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » treść listu

Treść listu po angielsku

treść listu: body of the letter Szukaj w Google
a także:
- body of a letter

Inne:

pismo przewodnie covering letter
list handlowy business letter
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
zwrot powitania w nagłówku listu salutation
korespondencja biznesowa business correspondence
treść pisma body

Ze słowem "body":

wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]

Ze słowem "letter":

list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
litera letter

Ze słowem "listu":

numer listu reference
temat listu subject line
załącznik do listu enclosure
adres odbiorcy w nagłówku listu inside address
  Langol.pl