langol.pl » Biznes » Bankowość » trata płatna za okazaniem

Trata płatna za okazaniem po angielsku

trata płatna za okazaniem: sight draft Szukaj w Google

Inne:

trata bankowa bank draft

Ze słowem "sight":

depozyt na żądanie sight deposit
wypłacane za okazaniem payable at sight
za okazaniem at sight
po pewnym czasie od okazania after sight
weksel na okaziciela sight bill
płatny za okazaniem payable at sight

Ze słowem "draft":

międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
przekroczenie limitu konta overdraft
debet overdraft
zgodzić się na debet w wysokości [x] grant an overdraft up to a limit of [x]
powiadomienie o przekroczeniu środków overdraft notice
warunki limitu kredytowego overdraft facilities
trata draft
kredyt w rachunku otwartym overdraft

Ze słowem "trata":

możliwa utrata zainwestowanych środków possible loss of principal
  Langol.pl